Tilbage til kurser og retræter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTIDIG KRISTEN SPIRITUALITET

 

 

EN MEDITATIONSGRUPPE I MIDTJYLLAND

 

Vi arbejder undersøgende med nutidige former for kristen spiritualitet - herunder meditation og vedvarende bøn, healing og øvelser samt meditativ bibellæsning.

 

Mødested:    Alkenvej 9, "Svejstrup Gamle Præstegård",

                  Svejstrup ved Ry

Mødetid.       Hver anden torsdag fra kl. 17-22.

 

Gruppen der for tiden overtegnet.

Interesserede kan evt. søge den tilsvarende gruppe i Århus.

 

-----------------

 

Vi tilrettelægger i fællesskab en gudstjeneste i Sdr. Vissing Kirke

2. februar og 10 maj kl. 17-21.30.

Alle er velkomne.

Med afsæt i forestillingen om gudstjeneste som kommunikation med det hellige øver vi med en indledende meditativ bibellæsning at berede os til mødet.

                 

www.peterruge.dk© 2012

www.peterruge.dk